Khóa học Hát – Thanh nhạc

1. Thông tin chung của khóa học thanh nhạc: Khóa học dành cho mọi lứa tuổi. Chỉ mở lớp Dạy Kèm. [...]

Khóa học đàn Ukulele

1. Thông tin chung của khóa học đàn Ukulele: Cam kết chơi được 1 bài hát chỉ trong 3-5 buổi. Khóa [...]

Khóa học đàn Organ

1. Thông tin chung của khóa học đàn organ: Khóa học dành cho mọi lứa tuổi. Học phí: Khóa 3 tháng: [...]

Khóa học đàn Piano

1. Thông tin chung của khóa học đàn Piano: Khóa học dành cho mọi lứa tuổi. Học phí: Khóa 3 tháng: [...]

Khóa học đàn Guitar

1. Thông tin chung của khóa guitar: Cam kết chơi được 1 bài hát chỉ trong 3-5 buổi. Khóa học dành [...]